Typy jídla

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely

STRUČNÍ SOUHRN
 
Společnosti GSM Network services s.r.o., Krkonošská 10, 120 00 Praha 2. IČ: 289 38224 udělujete souhlas s obchodním využitím identifikačních, kontaktních, provozních a lokalizačních údajů získaných při komunikaci s vámi a to po dobu maximálně 5 let. Tyto získané údaje můžou také zpracovávat níže uvedení zpracovatelé.
 
Obchodní účely zahrnují zejména činnosti spočívající ve vytváření nabídek, zasílaní novinek, vytváření marketingových analýz a uchovávání typového chování, samotné oslovení jménem společnosti nebo třetích stran, a to písemně, telefonicky, internetovou reklamou a elektronickou komunikací.
 
KOMPLETNÍ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLAS S JEJICH ZPRACOVÁNÍM
 
1. Udělujete tímto souhlas společnostiGSM Network services s.r.o., Krkonošská 10, 120 00 Praha 2. IČ: 289 38224 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92236 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: 
 
jméno a příjmení
název společnosti
adresa
e-mail 
telefonní číslo
IP adresa
cookies
 
2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, e-mail, IP adresa a cookies je nutné zpracovat za účelem:
a. obchodních sdělení v podobě novinek, newslettrů, slevových kuponů, soutěží, marketingových materiálů, pozvánek na odborné semináře a akce v rámci elektronické komunikace,
b. marketingové analýzy,
c. remarketingu/retargetingu v reklamních sítích,
d. personalizaci těchto kampaní na základě předchozích nákupů u Správce,
e. vytvoření zákaznického účtu,
f. obecné komunikace a oslovení jménem společnosti. 
 
3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na info@celkom.cz nebo dopisu na adresu společnosti CELKOM Praha, spol. s r.o., Krkonošská 1607/10, 120 00 Praha 2 nebo pomocí formuláře na www.celkom.cz/unsubscribe.php.
 
4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 
a. Poskytovatel softwaru SendGrid, Inc., Facebook, Google LLC (Google Adwords, Google Analytics, Google Disk), Hotjar  Limited, The Rocket Science Group, LLC (MailChimp) a Seznam.cz, a.s. a Amazon Web Services.
b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
c. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových a cloudových služeb. 
 
5. Přijímáme přiměřená opatření, aby se zabránilo ztrátě, zneužití nebo změně osobních údajů. 
a. Naši zaměstnanci, dodavatelé a zástupci mohou mít přístup k osobním údajům, které shromažďujeme, ale jejich použití musí být omezena na plnění svých povinností ve vztahu k smluvního plnění. Naši zaměstnanci, dodavatelé a zástupci, kteří mají přístup k osobním údajům, jsou povinni udržovat tyto informace důvěrné a nesmí je používat k jiným účelům, než které jsou uvedeny výše, nebo se zabývat žádostmi, které nám zašlete.
b. Zavedli jsme veškerá přiměřená technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření k ochraně bezpečnosti osobních údajů.
 
6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 
Tato verze je platná o 04. 05. 2018 a plně nahrazuje verzi platnou od 28. 02. 2018.